collage-1

Nowe przestrzenie i muzea: nowe doznania zmysłowe pełne intensywności